Slider

Oferta

Pracownia oferuje pełny zakres usług architektonicznych obejmujący:

 • doradztwo przy zakupie działki,
 • analizy do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • pomoc w uzyskaniu mapy do celów projektowych
 • pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu
 • inwentaryzacje budowlane istniejących budynków
 • projekty koncepcyjne
 • projekty architektoniczno - budowlane indywidualnych domów jednorodzinnych
 • projekty architektoniczno - budowlane zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i użyteczności publicznej
 • adaptacje projektów typowych Trójmiasto
 • projekty dociepleń i kolorystyki elewacji

Adaptacje projektów typowych Trójmiasto


Wykonujemy adaptacje projektów do wymogów związanych z lokalizacją budynku na konkretnej działce. Wprowadzamy zmiany, aby w pełni dostosować projekt do indywidualnych potrzeb inwestora.


Do wykonania adaptacji projektu domu jednorodzinnego potrzebne są następujące dokumenty:

 • Zakupiony projekt architektoniczno - budowlany 4 egz.
 • Mapa geodezyjna do celów projektowych
 • Warunki zabudowy lub Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • Warunki techniczne przyłączy mediów (wodno- kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe)

 

Pracownia współpracuje z doświadczonymi projektantami wszystkich branż i w swoim zakresie oferuje uzyskanie wszystkich potrzebnych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.


Pracownia w imieniu Inwestora zajmuje się uzyskiwaniem niezbędnych dokumentów i opracowań potrzebnych do projektowania, uzgodnieniami formalnymi, monitorowaniem spraw w toku postępowania administracyjnego.

 

     

Projekty architektoniczno - budowlane indywidualnych domów jednorodzinnych

 

Projekt indywidualny, jest dla tych z Państwa, którzy wśród gotowych projektów nie mogą znaleźć odpowiedniego domu, tak aby spełniał wszystkie indywidualne założenia. Czasem zdarza się również , że kształt działki i warunki miejscowe i lokalne stwarzają konieczność wykonania projektu indywidualnego. Jeśli mają Państwo pomysł na własny dom my pomożemy go zrealizować.


ZAWARTOŚĆ PROJEKTU INDYWIDUALNEGO

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- OPIS

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI


PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

- OPIS TECHNICZNY

- RYSUNKI

 • rzut fundamentów
 • rzuty kondygnacji użytkowych
 • rzut więźby dachowej
 • rzut dachu
 • przekroje
 • elewacje
 • zestawienie stolarki

 

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

- OPIS TECHNICZNY

- OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

- RYSUNKI

 • rzut fundamentów
 • rysunki konstrukcyjne stropów i więźby dachowej
 • zestawienie stali
 • zestawienie drewna
 • rysunki wykonawcze elementów i detali konstrukcji

 

PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

 • opis instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazu
 • rysunki wszystkich elementów instalacji, ich rozmieszczenie w budynku – rzuty i rozwinięcia każdej instalacji oddzielnie
 • schematy podłączenia wodomierza i gazomierza

 

PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 • opis instalacji elektrycznej i odgromowej
 • schemat ideowy instalacji elektrycznej
 • rysunki elementów instalacji elektrycznej i odgromowej

 

Na Państwa prośbę wykonujemy projekty przyłączy elektroenergetycznych, wodno – kanalizacyjnych oraz gazowych.